Giải pháp hội nghị truyền hình:

Giải pháp hội nghị truyền hình sử dụng công nghệ nén video, hoạt động trên mọi băng thông Internet: FTTH, 3G, WAN, vv… Giải pháp bao gồm các ứng dụng chính sau:

– Hội nghị truyền hình (Video Conferencing).
– Đào tạo và học trực truyến từ xa (eLearning).

Lợi ích và ứng dụng của giải pháp hội nghị truyền hình:

– Tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc tổ chức các cuộc hội nghị, giao ban, đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức tập trung;
– Tăng hiệu quả chỉ đạo giải quyết công việc từ xa;
– Bảo vệ sức khỏe và loại bỏ các sự cố tổn hại phát sinh do vấn đề di chuyển;
– Thực hiện tổ chức nhanh chóng, dễ dàng các cuộc họp trực tuyến giữa nhiều địa điểm khác nhau.

Mô hình hệ thống hội nghị truyền hình:

Hệ thống đào tạo trực tuyến EduCom:

Hệ thống đào tạo trực tuyến EduCom được thiết kế riêng theo yêu cầu đặc thù quản lý đào tạo của từng khách hàng:

LMS: Hệ thống quản lý đào tạo tập trung vào người học

– Tạo ra môi trường, kế hoạch học tập cho người dùng
– Tạo ra các công cụ hỗ trợ làm phong phú môi trường học tập
– Tạo ra các tương tác giữa người dùng gồm quản trị, quản lý, giảng viên, trợ giảng, học viên, khách
– Các công cụ đánh giá

LCMS: Hệ thống quản lý nội dung đào tạo, là môi trường để tạo ra nội dung học tập, các bài kiểm tra, đánh giá…

– Tạo, lưu trữ, tái sử dụng và quản lý nội dung học tập
– Quản lý quy trình tạo, chỉnh sửa, lưu trữ và phân phối nội dung học tập

Mô hình hệ thống đào tạo trực tuyến EduCom: