Giải pháp hội nghị truyền hình Zoom Cloud

1. Phần mềm bản quyền hội nghị truyền hình Zoom Cloud 300 người tham gia: 2,890,000 đ

– Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi cuộc họp

– 300 người tham gia trong một cuộc họp

– Bảng trắng Không giới hạn

– Tin nhắn

– Thư và lịch

– Lưu trữ đám mây 5 GB

2. Phần mềm bản quyền hội nghị truyền hình Zoom Cloud 500 đến 1000 người tham gia: Liên hệ kinh doanh

– Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi cuộc họp

– 500 đến 1000 người tham gia trong một cuộc họp

– Bảng trắng Không giới hạn

– Tin nhắn

– Thư và lịch

– Lưu trữ đám mây 5 GB

Lợi ích và ứng dụng của giải pháp hội nghị truyền hình Zoom Cloud:

– Tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc tổ chức các cuộc hội nghị, giao ban, đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức tập trung;

– Tăng hiệu quả chỉ đạo giải quyết công việc từ xa;

– Bảo vệ sức khỏe và loại bỏ các sự cố tổn hại phát sinh do vấn đề di chuyển

– Thực hiện tổ chức nhanh chóng, dễ dàng các cuộc họp trực tuyến giữa nhiều địa điểm khác nhau.

– Âm thanh và video HD được mang đến với sự hỗ trợ tối đa 1000 người tham gia video.

Mô hình hệ thống hội nghị truyền hình Zoom Cloud:

logitech-giai-phap-hop-voi-zoom