Giải pháp hội nghị truyền hình:

Giải pháp hội nghị truyền hình sử dụng công nghệ nén video, hoạt động trên mọi băng thông Internet: FTTH, 3G, WAN, vv… Giải pháp bao gồm các ứng dụng chính sau:

– Hội nghị truyền hình (Video Conferencing).
– Đào tạo và học trực truyến từ xa (eLearning).

Lợi ích và ứng dụng của giải pháp hội nghị truyền hình:

– Tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc tổ chức các cuộc hội nghị, giao ban, đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức tập trung;
– Tăng hiệu quả chỉ đạo giải quyết công việc từ xa;
– Bảo vệ sức khỏe và loại bỏ các sự cố tổn hại phát sinh do vấn đề di chuyển;
– Thực hiện tổ chức nhanh chóng, dễ dàng các cuộc họp trực tuyến giữa nhiều địa điểm khác nhau.

Mô hình hệ thống hội nghị truyền hình: